Değerli Velilerimiz

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri ortak olmakla birlikte, her çocuk kendine özgü öğrenme biçimlerine sahiptir. Bu nedenle çocuklarımızın eğitiminde bireysel farklılıklara önem veriyor, bu bağlamda eğitim modeli takip ediyoruz

Okul öncesi eğitim çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerileri kazandırmalı, çocuğu ilkokula hazırlamalıdır. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamalıdır. Çeşitli çevre ve kültürlerden gelen çocuklar ile etkileşim içerisinde bulunan çocukların sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını geliştirmelidir.

Çocukların eğitimi ile ilgili faaliyetler düzenlenirken ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevre ve okulun olanakları da önemlidir. Okulumuzun mevcut fiziki ve teknik şartları ile okul öncesi eğitiminin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir. Üstelik geniş ve güvenlikli yeşil alanlarımız, spor alanları ve yüzme havuzlarımız ile çocuklarımızın eğitimlerine ayrıca katkı sağlayacak olanaklar sunmaktayız.

Okul öncesi eğitimde en önemli öğrenme yöntemi oyundur. Oyunlar ile yapılan eğitimler sırasında çocukların kişiliklerinin bağımsızlığı düşünülerek baskı ve zedeleyici kısıtlamalara yer verilmez. Bağımsız davranışlar ve yeteneklerini geliştirmesi için gerekli tüm destek sağlanmaktadır. Pedegojik ve rehberlik bilgisine sahip öğretmenlerimiz tarafından günlük, aylık ve yıllık eğitim planları hazırlanır ve bu planlar doğrultusunda çocuklarımızın gelişimleri düzenli olarak takip edilir. Hayal güçleri, yetenekleri, eleştirel düşünme biçimleri, iletişim kurabilme yetenekleri v.b. birçok parametreler ile değerlendirme yapılır ve gelişmeler aileler ile düzenli olarak paylaşılır. Şeffaflık, doğruluk ve güven ortamı gerek çocuklarımız gerekse ailelerimiz ile sürekli sağlanır, eğitim sürecine aileler de dahil edilir.

Çocukların öğrenmek ve keşfetmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çocuğa neyi ne kadar verdiğiniz, hangi teknik ve eğitim materyalleri ile sunduğunuz ile doğrudan ilişkilidir. Okulumuzda çocuklarımızın ilk okula tam olarak hazırlanmaları amacıyla verilen eğitimlerin yanı sıra, sanat dersleri (müzik, enstrüman, resim, ebru,  seramik v.b), fiziksel ve denge gelişimleri için modern dans, yogo, el becerileri gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli oyun temelli eğitimler, profesyonel eğitimciler eşliğinde yüzme dersleri, binicilik, tarihi ve kültürel birikimlerimizin tanıtımı için gezi, gün boyu İngilizce eğitimleri verilmektedir.

İlk defa çevremizdeki okullardan ayrı olarak çocuklarımızın programlama, kodlama, robotik teknikler, algı düzeylerinin gelişimi, ilgi alanlarına göre bilimsel tespitleri içeren eğitimler bu yıl eğitim programımıza dahil edilmiştir. Çocuklarımız alanında uzman mühendisler eşliğinde hareket eden oyuncaklar tasarlayıp yapacaklardır. Ayrıntılı bilgileri yine web sitemizde bulabilirsiniz.

Bize gösterdiğiniz ilgi ve güvenden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki önceliğimiz tamamen karşılıklı güven. Çocuklarınız bizim çocuklarımızdır ve bizim için çok değerlidir. Bizi tercih eden tüm velilerimize teşekkür ediyorum.

Elçin Aydemir SÜRMELİ